Produktion

Vår produktionen är utrustad med avancerade maskiner för plåtbearbetning som hanteras av väldigt erfaren och kompetent personal.
Produktionen styrs av ett MPS-system och med dessa förutsättningar har vi full kontroll på hela förädlingsprocessen från plåt till färdig detalj.

Den kompletta tillverkningskedjan i egen regi lägger grunden för en effektiv logistik med korta ledtider och en jämn, attraktiv kvalitet.
Med så pass många år i branschen har vi skapat ett omfattande och bra kontaktnät som gör att vi kan stå till tjänst med lösningar till nästintill allt.
Där vi bland annat har ett väldigt nära och mycket bra samarbete med Kårsta Industrilackering (www.kilab.nu).

Hos oss är alla välkomna!
Vi hjälper alla sorter av kunder, Från enskild individ med behov av enstaka detaljer till stora företag som önskar serietillverkning i tusentals. Helhetslösningar från råmaterial till produkt i kartong.

Vi har sett ritningar på pappkartong till de nyaste 3D-filerna. Vi hanterar alla kunder lika, Stora som små. Då behovet av detaljerna är lika viktiga för dem bägge.
Har ni inte kunskap eller åtkomst till att kunna rita ritningar i ett CAD-system? Inga problem! Vi kan stå till tjänst med detta åt er vid behov.

Många av våra kunder har kommit hit med en idé som vi sedan har hjälpt till att förverkliga. Genom att maskinoperatörer och kund diskuterat om detaljer så har dessa tagits fram med så kostnadseffektivt och bästa resultat som möjligt.

Har ni detaljer som ni söker leverantör till? Idéer som ni vill förverkliga?
Kontakta oss!

Taggar:

Produktion